-3.8 C
Brođanci
Ponedjeljak, 24 siječnja, 2022

O proizvodnji oraha SAZNAJTE VIŠE... Održavanje nasada višanja SAZNAJTE VIŠE... Održavanje nasada oraha SAZNAJTE VIŠE... Prerada i sušenje kamilice SAZNAJTE VIŠE... Biološke specifičnosti suncokreta SAZNAJTE VIŠE... Tlo za kamilicu SAZNAJTE VIŠE... Biološke specifičnosti pšenice SAZNAJTE VIŠE... Sadnja višnje SAZNAJTE VIŠE... O proizvodnji višnje SAZNAJTE VIŠE... Agregat za branje trešnje/višnje Maja/Z831 SAZNAJTE VIŠE... Sijačica za povrće Max Pneumatic SAZNAJTE VIŠE... Gredičar Aur SAZNAJTE VIŠE... Kombajn za berbu višanja Felix/Z Z830 SAZNAJTE VIŠE... O proizvodnji oraha SAZNAJTE VIŠE... EKO - Kamilica SAZNAJTE VIŠE... Berba cvijeta kamilice SAZNAJTE VIŠE... Biološke specifičnosti soje SAZNAJTE VIŠE... Kamilica Plodored SAZNAJTE VIŠE... Voćarska proizvodnja SAZNAJTE VIŠE... Biološke specifičnosti kukuruza SAZNAJTE VIŠE... Održavanje nasada oraha SAZNAJTE VIŠE... Ratarska proizvodnja SAZNAJTE VIŠE... EKO Kamilica - Berba i dorada SAZNAJTE VIŠE... EKO Kamilica - sjetva SAZNAJTE VIŠE...

Nekoliko riječi o nama

Europlantaže upravljaju sa nekoliko tisuća hektara pretežito vlastite zemlje od koji je više od 300 hektara pod trogodišnjim, četverogodišnjim i petogodišnjim voćnjacima višanja i u manjem dijelu oraha (cca 80 ha). Od toga je 133 hektara ekološka proizvodnja (kamilica i orasi). Pored toga posjedujemo i voćnjake šljiva na oko 15 hektara.

Osim osnovne djelatnosti Europlantaže d.d. vrše prodaju mehanizacije koja je usko vezana za osnovnu djelatnost…