Održavanje nasada oraha

3714

Održavanje nasada oraha. Postignutu plodnost tla dobivenu pripremom tla prije sadnje te agrotehničkim zahvatima treba održavati tijekom čitavog iskorištavanja nasada oraha.

Stoga se to nepovratno iznošenje biljnih hranjiva iz tla, za izgradnju vegetativnih organa i plodova, mora isto tako svake godine vraćati tlu gnojidbom, prije svega mineralnim gnojivima. Nakon sadnje (osobito na tlima slabije kakvoće) oko svake sadnice oraha treba dodati 20 – 30 kg stajskoga gnojiva uz NPK gnojivo u omjeru 7-20-30 ili 8-26-26, vodeći pri tome računa da se gnojivo ne stavlja izravno na korijen niti blizu korijenova vrata. Rezidba neželjenih grana i uklanjanje zaperaka na deblu obavezne su mehaničke mjere u nasadu oraha koje bi trebalo obavljati u prvim godinama. Kemijska zaštita protiv bolesti i štetnika također je neizostavna kao i  međuredno i redno održavanje tla (ukoliko nema međuusjeva).