Sadnja višnje

2600

Duboka, propusna, neutralna i topla tla najviše odgovaraju višnji. To su pjeskovite ilovače te ilovasta i ilovasto-glinasta tla. Visoku vlažnost tla višnja podnosi najteže te na takvim tlima često dolazi do asfiksije tj. ugušenja korijena. Višnja je u pogledu položaja i tla vrlo skromna voćka tako da se uspješno može uzgajati na svim položajima. Najbolje uspijeva na obroncima i blagim padinama okrenutim jugu, jugoistoku i istoku. Može se uspješno uzgajati na gotovo svim, osim na previše vlažnim i teškim tlima.

Prije podizanja nasada višanja potrebno je urediti tlo. Ukoliko je potrebno treba iskrčiti ostatke zaostalog šiblja i drveća te poravnati depresije na parceli. Na osnovu kemijske analize tla, prije dubokog oranja i podrivanja, potrebno je obaviti preporučenu eventualnu meliorativnu gnojidbu. Ona obuhvaća dodavanje fosfora i kalija dijelom prije dubokog oranja, a dijelom pod tanjuraču. Fosfor i kalij dobro se vežu u tlu i teško se ispiru. Ukoliko je tlo kiselo i ima povišenu količinu mobilnog aluminija i mangana, tlo je potrebno neutralizirati primjenom kalcija. Ta mjera je poznata i naziva se kalcizacija.

Sadnja višanja

Kako se korijen višnje prostire do 60 cm dubine, duboko oranje je potrebno obaviti najmanje do te dubine. Duboko oranje je najbolje obaviti kad je tlo potpuno suho, a to je uglavnom u srpnju i kolovozu. Preporučuje se jesenska sadnja jer proljetna sadnja može biti vrlo loša glede primitka i razvitka sadnica jer višnja rano tjera, njezini pupovi se rano probude dok se korijen istodobno u tlu sporo regenerira, stoga u toj dobi nema dobre ravnoteže u opskrbi vodom i hranjivima iz tla. Prije same sadnje sadnice se pregledaju, one koje su oštećene se eliminiraju, a korijen zdravih sadnica se osvježi rezom. Firma Europlantaže d.d. sadnju svojih nasada obavljala je strojno; sadilicom za višnje.