9 C
Brođanci
Četvrtak, 29 veljače, 2024

Kooperativni odnosi

– Ugovaranje ratarske proizvodnje sa OPG-ima i PG-ima; s velikim brojem kooperanata svake godine ugovaramo ratarsku proizvodnju i to sljedeće kulture: uljana repica, pšenica, kukuruz, soja, suncokret i dr.

– Temeljem ugovora osiguravamo sav potreban repromaterijal (gnojivo, sjeme, zaštitna sredstva) za sjetvu te po potrebi dajemo stručne savjete i vršimo kontrolu same proizvodnje (tehnologija uzgoja)

– Našim kooperantima nudimo mogućnost terminske prodaje dobara na inozemnim burzama posredstvom partnera iz naše grupacije po zagarantiranim fiksnim burzovnim cijenama sa različitim budućim terminskim/vremenskim isporukama roba.