EKO Kamilica – Berba i dorada

4157

Berba i dorada – Ovisno o roku sjetve i vremenskim prilikama, berba kamilice uobičajeno započinje sredinom svibnja ili nešto kasnije. Cvatnja nije ujednačena (kamilica cvjeta od baze prema vrhu stabljike) pa je teško odrediti optimalan trenutak berbe.

Berba najčešće počne kada se latice počnu spuštati jer nakon toga stadija dolazi do sve većeg osipanja. U berbi se skida gornja polovica stabljike na kojoj se nalazi većina glavica. Pokošena masa ide na doradu u separator koji odvaja što je moguće više glavica od ostatka biljke da se dobije više cvijeta prve klase. Nakon toga kamilica se dosušuje na temperaturama od 40 °C. Nakon sušenja masa kamilice iznosi svega 15-20% početne zelene (svježe) mase. U praksi se često dosušuje na niži sadržaj vode od onog na kojem se može sigurno skladištiti (manje od 15% vode). Pomoću posebnih strojeva nakon sušenja masa se dalje dorađuje (odvajaju ili skraćuju stapke na glavicama). Kamilica se obično razvrstava u dvije (prva i druga) klase, ovisno o dužini cvjetnih stapki, veličini glavica, osipanju i drugim kriterijima (udio stabljike i ostalih primjesa).