EKO Kamilica – sjetva

4601

Sjetva- U praksi proizvođači najčešće siju vlastito sjeme, a to je smjesa sjemena i cvjetnog praha (pulvisa). Za sjetvu se koriste domaći udomaćeni diploidni i tetraploidni kultivari.

Ovisno o sorti i klijavosti sjemena sije se oko 7-10 kg smjese na hektar. Sjetva se obavlja plošno po površini tla i to često sijačicama za strne žitarice s kojih su skinuti ulagači sjemena. Rokovi sjetve mogu započeti od kraja rujna do početka studenog. Sjetva u kasnijim rokovima je u pravilu uspješnija jer je tada veća vjerojatnost oborina. Sama sjetva može biti u više rokova ukoliko se želi postići bolje korištenje mehanizacije u berbi.

Zaštita od korova – Zbog mogućnosti ostataka herbicida u kamilici kemijsko tretiranje treba smanjiti na najmanju moguću mjeru. Stoga posebnu pažnju treba dati izboru parcele s obzirom na njenu zakorovljenost. Nadalje, određenim agrotehničkim mjerama poput proljetne prihrane dušičnim gnojivima (oko 20-40 kg/ha ovisno o stanju usjeva nakon zimskog razdoblja) može se potaknuti rast kamilice nauštrb korova. Tržište sve više zahtijeva kamilicu iz ekološki prihvatljive proizvodnje pa proizvođači trebaju voditi evidenciju o pretkulturama, aplicirati herbicide samo u propisanim dozama, a također pripaziti da ne dođe i do eventualne kontaminacije pesticidima vjetrom sa susjednih površina.