Ratarska proizvodnja

4182

Ratarska proizvodnja obuhvaća obradu poljoprivrednog zemljišta smještenog u četiri katastarske općine (Brođanci, Bizovac, Habjanovci i Normanci) na kojoj se u plodoredu uzgajaju određene ratarske kulture.

Iz godine u godinu na polj. površinama Europlantaža d.d. izmjenjuju se žitarice – ozima pšenica (Triticum spp.) i kukuruz (Zea mays) te uljarice – soja (Glycine hispida) i suncokret (Helianthus anuus). U vegetacijskoj sezoni 2011. god. zasijano je 190 ha pšenice, 80 ha kukuruza, 80 ha soje i 80 ha suncokreta.