Voćarska proizvodnja

2898

Voćarska proizvodnja obuhvaća obradu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu tvrtke, smještenog na lokacijama dvije katastarske općine (Brođanci i Habjanovci).

Na navedenoj površini dominiraju trajni nasadi višnje Prunus cerasus L. (sorta: Oblačinska višnja) i trajni nasadi oraha Juglans regia L. (sorte: Šejnovo, Milotai 10, Drjanovski). Orah je u sustavu ekološke proizvodnje.